Sathî Sathî zamanda tekâmül Sevgi Sevgi plânı Seyyal Seyyal madde Seyyaliyet Sezgi otomatizması Sınavlar Sinir istasyonları Sinir sistemi Son Dünya devresi Son realite Sorumluluk Sorumluluk Sorumluluk sezgisi Spatyom Sübjektif tekâmül devresi Süptil âlem Süzgeç mekanizmaları