Madde Madde cevheri Madde ile ruhun endirekt ilişkisi Madde kâinatı Madde kâinatı cevheri Madde kombinezonu Madde-ruh ikiliği Madde ünitesi Maddelerde meknuz imkânların gerçekleşmesi Maddenin kompleksliği Maddeye hâkim olma Maddeyi yenme Manyetik alan Manyetik alanlar sentezi Manzume Mâşerî plân Materyalizasyon Medyomluk Mekân Mekanik içgüdüler Mekanik ve pasif tekâmül Meknuz imkânların gerçekleşmesi Mektep Melekeler Menfî görünen yol Menfî tesirler Merhamet Merkezler Merkezlerin kendi içine dönmesi Mesuliyet Miktarlar Miktarî değişmeler Millet Misafir gezegen Mu devresi Mudil madde Mukadderat Mukadderat plânı Murakabe Mutabakat Mutat idrak Mutavassıt vazifeliler Mutluluk Mükellefiyet Müşahede