ÖNSÖZ


İlâhî Nizam ve Kâinat

İlâhî Nizam ve Kâinat

Türkiye’de ruhçu araştırmaların başlangıcı Dr. Bedri Ruhselman tarafından 1950 yılında kurulan Türkiye Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Cemiyetine dayanır. 1959 yılında “Önder” adını verdiğimiz Büyük Vazife Planı’ndan gelen bilgiler, Dr. Bedri Ruhselman tarafından düzenlenmiş, noter ve banka kasalarında uzun yıllar boyunca saklanmıştı. Şimdi zamanı geldiği için açıldı ve orijinaline sadık kalınarak yayınlandı. İlâhî Nizam ve Kâinat adı altında kitaplaştı.

Ruh kavramına, ruhun iradi eylem haline, zaman anlayışına, ruhsal alemin plansal organizasyonuna, maddenin yapısına, fizik ve kuantum bilimine şu ana kadar olan bilgilerden farklı yaklaşımlarda bulunan, ölüm anına ve sonrasına yaklaşımları farklı bir şekilde açıklayan ve önümüzdeki dönemlerde tüm dünya insanlığını bekleyen hem fiziki, hem manevi, hem ruhsal değişimleri ortaya koyan ve öngörülerde bulunan bu kitapta okuyucular, kendi varlıklarına bambaşka bir yaklaşımla ve ruhsal gerçeklerle karşılaşacaklar.İlâhî Nizam ve Kâinat kitabında bulacağınız konular:

İlâhî Nizam ve Kâinat

İlâhî Nizam ve Kâinat 1959 yılında, "Önder" adını verdiğimiz Büyük Vazife Planı'ından gelen bu bilgiler Bedri Ruhselaman tarafından düzenlenmiş, o tarihten beri noter, banka kasalarında korunmuş, zamanı geldiği için 54 yıl sonra yayınlanmıştır.
* Madde ve ruhtan başlayan bitmeyen bir bilgi yağmuru...
* Zamanın ve evrenin yapısının yeni tanımı...
* Düalite ve değer farklanması nedir?
* Vicdan ve nefsaniyet mekanizması nasıl işler?
* Rüyaların, uykunun ve medyumluğun mekanizması...
* Bilinç, bilinçaltı ve bilinçdışı ne demektir? Birbirlerini nasıl etkilerler?
* Ölüm nedir ve ölümden sonraki aşamalar nelerdir?
* Milletlerin kuruluş amacı nedir? Bireysel ve toplumsal plânların fonksiyonları nelerdir?
* Vazife Plânı'na hazırlanış nasıl olmaktadır.
* Dünya üstü alemlerde zaman nasıl işler?
* Mu uygarlığı neden battı?
* Kanser hastalığı neden arttı?
* Küresel ısınma, seller ve depremlerin işaretleri...
* Doğal olaylarının bize öğrettiği ruhsal dersler...
* Başka bir sistemden bizim güneş sistemimize ilerleyen bir gezegenin kaçınılmaz etkileri...
* Sevgi Plânı nedir? Cennet sembolizminin gerçek anlamı...


Metapsişik Tetkikler ve İlmî Araştırmalar Derneği (MTİAD)

İlâhî Nizam ve Kâinat
Metapsişik Tetkikler ve İlmî Araştırmalar Derneği, Türkiye’de metapsişik alanda kurulan ilk kurumdur. 30 Mart 1950’de deneysel neo-spiritüalizmin kurucusu Dr. Bedri Ruhselman tarafından İstanbul’da (Taksim, Sıraselviler Caddesi, Billurcu Çıkmazı) kurulmuştur. Dernek, kurulduğundan itibaren gerek çeşitli metapsişik tetkik ve araştırmalara, gerek sezgisel medyumluk yoluyla yüksek ruhsal tebliğlerin alındığı ruhsal irtibat celselerine, gerekse bu alanlarda elde edilen bilgileri ve ilmi çalışmaları tanıtıcı, aydınlatıcı konferans, kongre ve seminerlere ev sahipliği yapmıştır.

Dernek aydınlatma faaliyetlerini 1959 yılından itibaren “Ruh ve Madde Yayınları” adlı bir yayınevi kurarak, yayımcılık yoluyla da sürdürmüştür. Halen faal haldeki yayınevi bugüne dek parapsikoloji, okültizm, spiritüalizm, teozofi, mistisizm, ezoterizm, neo-spiritüalizm ve ufoloji alanlarında pek çok kitap yayımlamış olup, 1960 yılının Şubat ayından itibaren aylık yayın organı olan “Ruh ve Madde” adlı dergiyi yayımlamaktadır.

Dr.Bedri Ruhselman; 1957’de “son vazife”si dolayısıyla Dernek’ten ayrılmış bulunmakla birlikte, Dernek’tekiler kendisiyle irtibatı daima sürdürmüş ve talimatlarından ayrılmamaya özen göstermişlerdir.

Dernek, metapsişik alandaki “bilgilendirme” etkinliğini, 1992’de kurduğu bir radyo istasyonu (Meta FM, 105.6) sayesinde daha da genişletmiş, fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle, daha sonra bu radyo istasyonunu kapatmak zorunda kalmıştır.

Dernek üyeleri, 1994 Mayısı’nda “BİLYAY” (İnsanlığı Birleştiren Bilgiyi Yayma Vakfı) adlı bir organizasyon kurmuş olup, bu tarihten itibaren uluslararası ilişkiler, kongreler, kurslar, video ve dia gösterileri, paneller, sempozyumlar ve basın–yayın ile ilgili etkinlikler ile vazifenin hizmetinde yerini almaktadır.

Dernek, bugüne dek basın-yayın, konferans, seminer ve kongre etkinliklerinin yanısıra, metapsişik alanda ve üstte adı geçen alanlarda çalışmalarda bulunan pek çok kişi ve grup için bir tür “okul” olarak da işlev görmüştür. Günümüzde bu tür konularla ilgili alanlarda faaliyet gösteren pek çok araştırmacı, derneğin aydınlatma faaliyetiyle aydınlanmış ve yollarını bulmuş olduklarını bildirmektedirler…

Dernek Temmuz 1976’da Kurtuluş’a, Ekim 1982’de de halen faaliyet gösterdiği Beyoğlu, Hasnun Galip Sokak, Pembe Çıkmazı’na taşınmıştır.