Yardımcı varlıklar Yarı-süptil âlem Yaşam plânı Yeni Dünya devresi Yoğun madde Yukarıdan gelen rüyalar Yüksek icaplar Yüksek mekân Yüksek prensipler Yüksek vazife plânı Yüksek zaman Yükümlülük Yüzey mekânı Yüzey zamanı Yüzeysel zaman Yüzeysel zaman mekânı