Eksenin değişmesi Ektoplazma Elementler En basit madde En yüksek medyomluk Endirekt inkişaf Enkarnasyon Entüvitif medyomluk Epröv Esasî cevher Esasî değerler Esasî tesirler Esîr