Kaba değerler Kaba madde Kaba yükler Kader Kader mekanizması Kader prensibi Kâinat Kâinat ahengi Kâinat cevheri Kâinat-dışı hakikatler Kâinat-üstü hakikatler Kâinatlar Kâinatlar-üstü hakikatler Kalın madde Kanser Karanlık madde Kehanetler Kıyamet Kıyamet alametleri Kıyamet sembolü Kıyas bilgisi Kompleks madde Komplekslik Kontrollü irtibat Kontrollü irtibatlarda otomatiklik Kontrolsüz irtibatlarda otomatiklik Korku Koruyucu melekler Kutupların ve eksenin değişmesi Küre idraki Küre zamanı Küresel ısınma Küresel mekân Küresel zaman Küresel zaman idraki Kürevî